Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě