Petr Kuneš

Česky

Šumavské lesy již nehoří

Šumava jako ideální území pro studium dlouhodobé dynamiky lesů Šumava představuje jedno z nejzalesněnějších území střední Evropy. Stav zdejších lesů není jen odrazem současného managementu a extrémních událostí narušení ekosystémů (lesní větrné polomy, kůrovcové kalamity), ale nese si i dědictví z minulosti sahající stovky i tisíce let daleko. Pro porozumění současným jevům, jakož i lesní …

Šumavské lesy již nehoří Read More »

Řekni kde ty kytky jsou…

Během čtvrtohor se sever evropského kontinentu díky velkým klimatickým změnám opakovaně pokrýval mohutným ledovcem. Než k tomu došlo, obývala Evropu celá řada nám již neznámých exotických druhů rostlin, zejména pak dřevin tvořících během teplých období zapojené lesní porosty.

Nedokončené příběhy

Úvahy nad publikací Neklidné časy – (P. Pokorný, vydalo nakladatelství Dokořán 2011) Dagmar Dreslerová – Alžběta Danielisová – Petr Kuneš

Živa

Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě

Zde je ke stažení a přečtení článek napsaný pro časopis Živa. Jde v podstatě o souhrn bádání v češtině v rámci mé disertační práce. Kuneš, P. (2008) Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě. Živa, 56, 146–150. Článek získal ocenění Purkyňovu cenu za nejlepší článek v kategorii nad 30 let v roce …

Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě Read More »