Petr Kuneš

Česky

Šumavské lesy již nehoří

Šumava jako ideální území pro studium dlouhodobé dynamiky lesů Šumava představuje jedno z nejzalesněnějších území střední Evropy. Stav zdejších lesů není jen odrazem současného managementu a extrémních událostí narušení ekosystémů (lesní větrné polomy, kůrovcové kalamity), ale nese si i dědictví z minulosti sahající stovky i tisíce let daleko. Pro porozumění současným jevům, jakož i lesní […]

Šumavské lesy již nehoří Read More »

Živa

Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě

Zde je ke stažení a přečtení článek napsaný pro časopis Živa. Jde v podstatě o souhrn bádání v češtině v rámci mé disertační práce. Kuneš, P. (2008) Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě. Živa, 56, 146–150. Článek získal ocenění Purkyňovu cenu za nejlepší článek v kategorii nad 30 let v roce

Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě Read More »