Petr Kuneš

Presentations at conferences

Talks:

 • A synthesis of long-term disturbance dynamics of central-European mountain spruce forests (Kuneš P., Moravcová A., Bobek P., Carter V., Kuosmanen N., Schafstall N., Svitavská H., Vondrák D., Clear J., 62nd IAVS Symposium, Bremen, 14–19 July 2019)
 • Long-term disturbance dynamics of mountain spruce forests inferred from pollen records (Kuneš P., Carter V., Moravcová A., Svobodová-Svitavská H., Bobek P., Vondrák D., Schafstall N., Clear J., 10. EPPC, Dublin, 12-17 August 2018)
 • Pollen/vegetation calibrations and their use in interpreting fossil pollen spectra (Kuneš P., Palynology-Aerobiology-Allergy Symposium, Vienna, 26.-28.10.2017)
 • Dlouhodobá dynamika horských smrkových lesů a jejich disturbancí na Šumavě (Kuneš P. et al., Konference Ekologie 2017, Praha, 25.-27.9.2017)
 • Dlouhodobá dynamika disturbancí v horských smrkových lesích (Kuneš, P., Carter, V., Moravcová, A., Kuosmanen, N., Svobodová-Svitavská, H., Schafstall, N., Vondrák, D., Tátosová, J., van Leeuwen, J.F.N., Clear, J.L., PAGES seminar „Změny klimatu a prostředí v současnosti a v nejmladší geologické minulosti“, Praha, 19.5.2017)
 • Post-glacial disturbance dynamics in temperate ecosystems revealed from pollen records (Kuneš, P.; Abraham, V.; Herben, T., PAGES 5th Open Science Meeting, 9–13 May 2017, Zaragoza, Spain)
 • Long-term disturbance dynamics in temperate ecosystems revealed from pollen records (Kuneš P., Abraham V., Herben T., PAGES Forest Dynamics Workshop, Liverpool Hope University, 21–23 March 2017)
 • Postglacial disturbance dynamics revealed from pollen records (Kuneš P., Abraham V., Herben T., XIV IPC & X IOPC Salvador, Brazil, 23-28 October 2016)
 • Pollen-based land-cover reconstruction, human activity and climate explain the origin of vegetation patterns in Central Europe (Kuneš P., Abraham V., Svitavská-Svobodová H., Kolář J., Hajnalová M., Macek M., Tkáč P., Jamrichová E. & Szabó P., XIX INQUA congress, Nagoya, Japan, 26 July–2 August 2015)
 • Pollen-based land-cover reconstruction, human activity and climate explain the origin of vegetation patterns at various spatial scales (Kuneš P., Abraham V., Svitavská-Svobodová H., Kolář J., Hajnalová M., Macek M., Tkáč P., Jamrichová E. & Szabó P., 58th Annual Symposium of the IAVS, Brno, 19–24 July 2015)
 • Pollen-vegetation relationships and pollen productivity estimates in a biodiversity hotspot of Central Europe (Abraham V. & Kuneš P. et al., 10th International Meeting of the Pollen Monitoring Programme, Istanbul, Turkey, 12–16 May 2015)
 • Regional land-cover, human activity and climate reconstructions provide novel insights into human-landscape interactions (Kuneš P., Svobodová-Svitavská H., Kolář J., Tkáč P., Hajnalová M., Macek M., Abraham V., Szabó P., 9th EPPC Padova, 26.–31. 8. 2014)
 • Absolute pollen productivity estimates from the Krkonoše Mts. – with an introduction to the field trip (Svobodová-Svitavská H., Bobek P., Kuneš P., Abraham V., 9th PMP International PMP Meeting, Prague, 26–30 August 2013)
 • Can Ellenberg indices explain long-term vegetation change? (Kuneš P., 56th Annual symposium of the IAVS, Tartu, Estonia, 26–30 June 2013)
 • Produktivita a zapojenost přirozených temperátních lesních ekosystémů – příklady z interglaciálů. (Kuneš P., Odgaard B., 3. konference ČSPE, Kostelec nad Černými lesy, 21.-23.10.2011)
 • Interglacial land cover estimated using REVEALS model: closed forest or woodland pasture? (Kuneš P., Odgaard B., 8th European Palaeobotany-Palynology Conference, Budapest, 6.-10.7.2010)
 • Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia (Kuneš P., Pelánková B., Chytrý M., Jankovská V., Pokorný P., Petr L, IPC XII – IOPC VIII, Bonn, 30.8.-5.9.2008)
 • Mnohorozměrná ordinace dat (Kuneš P., Dreslerová D., 7.konference Počítačová podpora v archeologii, Zvíkov, 21.-23.5.2008)
 • Česká pylová databáze (Abraham V., Kuneš P., Kovářík O., 4.pracovní setkání Archeobotanické skupiny, Brno, 18.-19.3.2008)
 • Early Holocene human impact on vegetation in the Czech Republic (Kuneš P., Trends in Research and Teaching of Historical Ecology in Central Europe, Budapest, 26.-27.10.2007)
 • Using modern pollen spectra from southern Siberia for interpretation of central European landscape and vegetation of the full and late glacial (Kuneš P., Lučeničová B., Jankovská V., Pokorný P., Svobodová-Svitavská H., 6th Pollen Monitoring Programme Conference, Jurmala, Latvia, 3.-9.6.2007)
 • Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic (Kuneš P., 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, Prague, 6.-11.9.2006)
 • Mezolit a multidimenzionální metody (Kuneš P., Setkání Archeobotanické pracovní skupiny, České Budějovice, 1.-2.2.2006)
 • Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients (Kuneš P., Jankovská V., Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, Doubice, Česko-Saské Švýcarsko, 14.-20.9.2002)
 • Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients (Kuneš P., Jankovská V., International Conference on Past Global Changes, Průhonice, 6.-9.9.2000)

Talks presented by co-authors:

 • Late Holocene ecosystem change and disturbance dynamics in central European mountain forests (Kuosmanen N. et al., EGU2020, Vienna, 4–8 May 2020)
 • Source area(s) of pollen – synthesis of four pollen-vegetation studies in the Czech Republic (Abraham V., Roleček J., Plesková Z., Jamrichová E., Kozáková R., Svitavská H., Werchan B., Fořtová P., Kuneš P., 62nd IAVS Symposium, Bremen, 14–19 July 2019)
 • Holocene-scale fire dynamics from spruce-beech temperate forests of central Europe (Carter V., Moravcová A., Chiverrell R., Clear J., Finsinger W., Dreslerová D., Halsall K., Kuneš P., 10. EPPC, Dublin, 12-17 August 2018)
 • Towards an integrated understanding of montane spruce forest disturbance dynamics in central Europe (Clear J.,Kuosmanen N., Chiverrell R., Beranová J., Fleisher P., Halsall K., Hannon G., Holeksa J., Janda P., Schafstall N., Svobodová-Svitavská H., Svoboda M., Kuneš P., 10. EPPC, Dublin, 12-17 August 2018)
 • Towards a more detailed disturbance history in montane spruce forests: integration of dendrochronological and palaeoecological records (Kuosmanen N., Čada V., Halsall K., Schafstall N., Chiverrell R., Svoboda M., Kuneš P., Clear J., 10. EPPC, Dublin, 12-17 August 2018)
 • The role of beetle communities in past forest dynamics in a Norway spruce forest in the High Tatra Mountains, Slovakia (Nick Schafstall, Nicki Whitehouse, Richard Chiverrell, Helena Svoboda, Jan Holeksa, Niina Kuosmanen, Petr Kunes, Miroslav Svoboda, and Jennifer Clear, EGU 2018, 8-13 April 2018, Vienna)
 • Millennial-scale fire dynamics in temperate forest of central Europe (Vachel Carter, Alice Moravcová, Karen Halsall, Dagmar Dreslerová, Walter Finsinger, and Petr Kuneš, EGU 2018, 8-13 April 2018, Vienna)
 • Lost ecosystems of Corvo island (Connor S.E., Gomes A., Haberle S., van der Knaap W.O., Kuneš P., van Leeuwen J.F.N., Lewis T., Piva S., Porch N., Island Biology 2016, Angra do Heroísmo, Azores, Portugal, 18-22 July 2016)
 • From relative pollen productivity estimates to Holocene vegetation estimates – natural vegetation in selected regions of Czech and Slovak Republic inferred from quantitative reconstruction of pollen analysis and map of Potential Natural Vegetation (PNV) (Abraham V., Kozáková R., Petr L., Svitavská-Svobodová H., Kuneš P., Švarcová M. G., Jamrichová E., Pokorný P., Oušková V.,9th EPPC Padova, 26.–31. 8. 2014)
 • Late Pleniglacial vegetation in eastern-central Europe: are there modern analogues in Siberia? (Magyari E.K., Kuneš P., Jakab G., Sümegi P., Pelánková B., Schäbitz F., Chytrý M., 9th EPPC Padova, 26.–31. 8. 2014)
 • Linking past with present: towards a wise use of analogues in vegetation ecology (Hédl R., Szabó P., Kuneš P., 56th Annual symposium of the IAVS, Tartu, Estonia, 26–30 June)
 • Biomasse og åbenhed i naturlige tempererede skovøkosystemer – interglaciale eksempler (Odgaard, B. & Kuneš, P., Biodiversitetssymposiet, Århus, 21.-22.1.2011)
 • The European pollen database: mapping European vegetation change (Leydet M., Binney H., Brewer S., Finsinger W., Fyfe R., Giesecke T., Gil-Romera G., Kühl N., Kuneš P., Le Flao A., IPC-XII / IOPC-VIII, Bonn, 30.8-5.9.2008)
 • Environmental archaeology of the Mesolithic period in South Bohemia (Pokorný P., Šída P., Chvojka O., Kuneš P., Světlík I., 18.Treffen, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 25.-28.6.2008)
 • Archäologische Untersuchung der mesolitischen Besiedlung am Teich Švarcenberk (Kr. Jindřichův Hradec) (Šída P., Pokorný P., Chvojka O., Kuneš P., Světlík I., 18.Treffen, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 25.-28.6.2008)
 • Vývoj vegetace pískovcových oblastí v postglaciálu (Pokorný P., Kuneš P., Mezinárodní seminář k 35. výročí vyhlášení CHKO Labské pískovce, Děčín, 11.-12.10.2007)
 • Settlement and prehistoric land-use in Central Bohemia: comparison of archaeological and pollen-analytical evidence (Dreslerová D., Pokorný P., Kuneš P., Petr L., Kozáková R., Šmahelová L., Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology, Poznań, Poland, 12.-15.9.2007)
 • Švarcenberk (southern Bohemia) Mesolithic lakeshore settlement and its impact on the local environment (Pokorný P., Šída P., Kuneš P., Chvojka O., Žáčková P., Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology, Poznań, Poland, 12.-15.9.2007)
 • Dlouhodobý vývoj kulturní krajiny středních Čech jako koevoluce lidských vlivů a přírodních procesů. Projekt 2007-2011 (Pokorný P., Dreslerová D., Kuneš P, 3.pracovní setkání Archeobotanické skupiny, Plzeň, 22.-23.2.2007)
 • Bioarcheologický výzkum mezolitického osídlení jezera Švarcenberk (Pokorný P., Šída P., Kuneš P, Chvojka O., 3.pracovní setkání Archeobotanické skupiny, Plzeň, 22.-23.2.2007)
 • Mezolitické osídlení v okolí jezera Švarcenberk (Pokorný P., Šída P., Kuneš P., Chvojka O., Setkání Archeobotanické pracovní skupiny, České Budějovice, 1.-2.2.2006)
 • Vegetationsgeschichte der Moore des Elbsansteingebirges anhand von Pollenanalysen in Mooren (Abraham V., Kuneš P., Pokorný P., Moore in sächsischen Tief- und Hügelland, Fachtagung und Exkursionen der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde, Dresden-Marsdorf, 3.-5.6.2005)
 • Modern pollen spectra versus vegetation diversity along a continentality gradient in the Western Sayan Mts., southern Siberia (Lučeničová B., Kuneš P., Jankovská V., Svobodová H., 5-th Pollen Monitoring Program meeting, Varna, Bulgaria, 11.-17.5.2005)
 • Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles (Pokorný P., Kuneš P., 2nd International conference on sandstone landscapes, Vianden (Luxembourg), 25.-28.5.2005)

Posters:

 • Disturbances mediated European mountain forest diversity and stability (Kuneš P., Svitavská-Svobodová H., Schafstall N., Moravcová A., Lestienne M., Mateo Beneito A., Florescu G., Kuosmanen N.; XXI INQUA Congress Roma, 13–20 July 2023)
 • Reconstructing past vegetation cover on the Azores using pollen-based models (Connor S., Mariani M., Kuneš P., Schaefer H., van Leeuwen J., van der Knaap P., Lewis T., Porch N., Haberle S.; Island Biology 2019, La Réunion, 8–13 July 2019)
 • Dlouhodobý vývoj šumavských lesů a jejich disturbancí (Kuneš P., Carter V., Moravcová A., a kol., Konference environmentální archeologie, Brno, 11.–12.2.2019)
 • Dlouhodobý vývoj šumavských lesů a jejich disturbancí (Kuneš P., Carter V., Moravcová A., a kol., Konference Aktuality šumavského výzkumu, Srní, 6.–7.11.2018)
 • The relationship of pollen-floristic diversity in poor-species and rich-species regions of Czech Republic (Abraham V., Roleček J., Jamrichová E., Plesková Z., Vild O., Werchan B., Kuneš P., 10. EPPC, Dublin, 12-17 August 2018)
 • Postglacial dynamics of quillwort populations (Isoetes) in Prášilské lake, Bohemian Forest (Moravcová A., Tichá A., Hrubá J., Carter V., Vondrák D., Kuneš P., 10. EPPC, Dublin, 12-17 August 2018)
 • Postglacial biogeography of aquatic quillworts in the Bohemian/Bavarian Forest lakes, Central Europe: a review and extension of current knowledge (Moravcová A., Čtvrtlíková M., Carter V., Svobodová-Svitavská H., van Leeuwen J., Kuneš P., IPA-IAL 2018, Stockholm, 18–21 July 2018)
 • Multi-proxy evidence of the abrupt 8.2 ka paleoclimatic event from a small mountain lake in the Czech Republic (Vondrák D., Carter V., …, Kuneš P., IPA-IAL 2018, Stockholm, 18–21 July 2018)
 • Drivers of vegetation change from the Sumava Region, central Europe in association with the 8.2 ka event. (Carter, V.; Kuneš, P.; Clear, J., PAGES 5th Open Science Meeting, 9–13 May 2017, Zaragoza, Spain)
 • New pollen sites in Central-Eastern Europe: Results of the interdisciplinary project on long-term woodland dynamics (Kuneš P., et al., International EPD meeting, Aix-en-Provence, France, 31.5.-6.6.2016)
 • Pollen productivity estimates (PPEs) in a biodiversity hotspot of Central Europe: sampling effortof the vegetation survey (Abraham V., et al., International EPD meeting, Aix-en-Provence, France, 31.5.-6.6.2016)
 • Spread of temperate trees during the Allerod period to the northern part of the Pannonian plain (Southern Moravia, Czech Republic) (Jamrichová E., Kuneš P., Svitavská-Svobodová H. & Dudová L., 58th Annual Symposium of the IAVS, Brno, 19–24 July 2015)
 • Natural species distribution inferred from pollen-based quantitative land-cover reconstruction (Abraham Vojtěch, Petr Libor, Svobodová-Svitavská Helena, Kozáková Radka, Jamrichová Eva, Pokorný Petr, Kuneš Petr, Švarcová Markéta Gabriela, Jachym Marcin, Conference of Environmental Archaeology, České Budějovice, 9–11 Feb 2015)
 • Using species distribution models to identify relict habitat types: a case study of Rhododendron tomentosum in the Elbe sandstone area (Bobek P., Radoměřský T., Kuneš P., Conference of Environmental Archaeology, České Budějovice, 9–11 Feb 2015)
 • Natural species distribution inferred from pollen-based quantitative land-cover reconstruction (Abraham V., Petr L., Svitavská-Svobodová H., Kozáková R., Jamrichová E., Pokorný P., Kuneš P., Švarcová M., 7th bienal meeting of the International Biogeography Society, Bayreuth, Germany, 8–12 January 2015)
 • Key factors shaping the Holocene vegetation development of the Bohemian-Moravian highlands (Czech Republic) (Svitavská H., Švarcová M.G., Kolář J., Kuneš P., 9th EPPC Padova, 26.–31. 8. 2014)
 • Early occurrence of temperate oak-dominant vegetation in northern part of Pannonian basin, SW Slovakia (Jamrichová E., Potůčková A., Horsák M., Hajnalová M., Barta P., Kuneš P., Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites, University of Bern, Switzerland, 11 .– 14. 6. 2014)
 • Afford to new approach into human-landscape interactions by comparing past quantitative land-cover estimates and archaeological data of prehistoric and historical settlements (Svobodová-Svitavská H., Hajnalová M., Kolář J., Kuneš P., Macek M., Tkáč P., Szabó P., Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites, University of Bern, Switzerland, 11 .– 14. 6. 2014)
 • Archaeological data management in an interdisciplinary environment (Szabó P., Jamrichová E., Kolář J., Kuneš P., et al., OPEN WORKSHOP 15-18 April, 2013, Kiel University – SOCIO-ENVIRONMENTAL DYNAMICS OVER THE LAST 12,000 YEARS: THE CREATION OF LANDSCAPES III
 • Interglacial vegetation dynamics revealed from land-cover estimates and potential disturbance factors (Kuneš P., Kołaczek P., PAGES 4th OSM Goa, India, 12.–16.2.2013)
 • Holocene vegetation estimates for selected regions in Bohemia (Czech Republic) (Abraham V., Petr L., Svitavská-Svobodová H., Kozáková R., Pokorný P., Kuneš P., PAGES 4th OSM Goa, India, 12.–16.2.2013)
 • Continuity and change in the vegetation of a temperate oakwood: a multidisciplinary study from the Central Europe (Jamrichová E., Szabó P., Hédl R., Kuneš P., Bobek P., Pelánková B., IPC XIII Tokio, 26.-30.8.2012)
 • A new Mid-Quaternary interglacial record from Denmark: correlation, vegetation and fire dynamics (Kuneš P., Odgaard B., Buylaert J.P., Murray A.S., IPC XIII Tokio, 26.-30.8.2012)
 • The role of management in the establishment of European oakwoods (Jamrichová E., Szabó P., Hédl R., Kuneš P., Pelánková B., Frontiers in Historical Ecology, Birmensdorf, 30.8.-2.9.2011)
 • Testing the correlation of fragmented pollen records of the middle and late Pleistocene temperate stages (Kuneš P., XVIII. INQUA, Bern, 21.-27.7.2011)
 • Current status of the European Pollen Database (Leydet M., Bradshaw R.H.W., Andrieu-Ponel V., de Beaulieu J.-L., Giesecke T., Brewer S., Fyfe R., Kuneš P., 8th European Palaeobotany-Palynology Conference, Budapest, 6.-10.7.2010)
 • Pollen-inferred quantitative reconstructions of Holocene land-cover in NW Europe for the evaluation of past climate-vegetation feedbacks: Evaluation of the REVEALS-based reconstruction using the Czech Quaternary Palynological Database (PALYCZ) (Mazier F., Kuneš P., Sugita S., Trondman A.-K., Broström A., Gaillard M.-J.; EGU Vienna, 2.-7.5.2010)
 • Reconstructing interglacial vegetation using REVEALS (Kuneš P., Odgaard B., LANDCLIM workshop Tallinn, 7.-11.10.2009)
 • Czech Pollen Database (PALYCZ) (Abraham V., Kuneš P., Kovářík O., IPC-XII / IOPC-VIII, Bonn, 30.8-5.9.2008)
 • Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes. Outline of an interdisciplinary project (Pokorný P., Dreslerová D., Kuneš P., Petr L., Kozáková R., Abraham V., Hlaváč J., Šmahelová L., IPC-XII / IOPC-VIII, Bonn, 30.8-5.9.2008)
 • History of vegetation and human impact in Bhutan (Himalaya): the first pollen diagrams (van Leeuwen J.F.N., Miehe G., Miehe S., Kuneš P., van der Knaap W.O., IPC-XII / IOPC-VIII, Bonn, 30.8-5.9.2008)
 • Pollen database of the Czech Republic (Kuneš P., Abraham V., Pokorný P., Open Scientific Meeting of the European Pollen Database, Aix-en-Provence, France, 8.-12.05.2007)
 • Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles (Kuneš P., Pokorný P., Abraham V., Jankovská V., 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, Prague, 6.-11.9.2006)
 • Vegetation diversity and modern pollen spectra along a continentality gradient in the Western Sayan Mts., southern Siberia (Kuneš P., Jankovská V., Svobodová H., Lučeničová B., Pollandcal Workshop 11: GIS modelling for the purpose of landscape reconstructions, Besancon, France, 20.-24.5.2005)
 • Prehistorické záznamy o prezenci člověka v přírodních ekosystémech (Kuneš P., Pokorný P., Petr L., Doktorandské inspirace v botanice – Konference ČBS, Praha, 20.-21.11.2004)