Petr Kuneš

Petr Kuneš – stručný životopis

narozen: 1977 v Domažlicích (Česká republika)
národnost: česká

CURRICULUM VITAE (11.11.2014)

Vzdělání

 • RNDr., botanika, Univerzita Karlova v Praze, 2009
 • Ph.D., botanika, Univerzita Karlova v Praze, 2008
  zaměření: paleoekologie, disertační práce: Human-driven and Natural Vegetation Changes During the Last Glacial and Early Holocene
 • Mgr., biologie, Univerzita Karlova v Praze, 2001
  zaměření: geobotanika, diplomová práce: Vývoj holocenní vegetace a spad pylu v Adršpašsko-teplických skalách

Zkušenosti

Zaměstnání:

 • od září 2011    odborný asistent na katedře botaniky, PřF, Univerzita Karlova v Praze
 • 2009–2011      postdoctoral fellow, Department of Geoscience, Aarhus University, Dánsko
 • 2003–2011      vědecký pracovník na katedře botaniky, PřF, Univerzita Karlova v Praze (2003-2005: 50%, 2006-2008: 100%, 2009-2011: 50%)

Neziskový sektor

 • od 2003: člen správní rady Nadačního fondu Potala
 • od 2007: zakládající člen Občanského sdružení Potala, 2007-2008: předseda

Mezinárodní kurzy a exkurze

organizátor:
32. Bog Excursion – Moorexkursion (Česká republika, 6.-14.9.2008)

Mezinárodní vědecká setkání:

Organizátor 9th International Pollen Monitoring Programme meeting, 26–30 August 2013, Praha; spoluorganizátor special session Past vegetation patterns (56th Annual symposium of the IAVS, Tartu, Estonia, 26–30 June 2013

Terénní zkušenosti [mimo Evropu]:

(počet měsíců v závorce)
1997: Turecko (1); 1999: Írán, Pákistán, Indie (Z Himálaj) (2,5); 2000: Thajsko, Laos, JV Čína (Jün-nan, S’čchuan), V Tibet (2); 2001: Nepál (V Himálaj), Indie (Sikkim, Z Bengálsko) (2); 2002: Tibet (1,5); 2003: Sibiř – Západní Sajan (1); 2005: Galapágy (1); 2005: Tibet (1,5); 2006: Kyrgyzstán (1), 2008: jižní Čína (1)

Pedagogické zkušenosti:

 • Univerzita Karlova v Praze, katedra botaniky: Příroda a člověk v holocénu (2006–2008), Metody systematiky cévnatých rostlin – palynologie (2002–2008); Paleoekologické praktikum (2006, 2011); Biomy země (2 přednášky; 2008, 2011–*), Paleoekologie kvartéru (od 2011); Geobiologie I (1 přednáška, od 2013), Úvod do Mongolistiky (1 přednáška – stepi; 2013–*)

Vedení studentů

 • Ph.D.: 2; Mgr.: 3; Bc.: 2

Členství:

 • od 1998: Česká botanická společnost
 • 2003-2005: Akademický senát PřF UK

Projekty:

Udělené výzkumné projekty:

vedení

 • 2012-2015: GA ČR, 8.923.000 Kč
 • 2003-2005: Ministerstvo životního prostředí ČR, SE/620/7/03, 818.000 Kč
 • 2003-2005: Grantová agantura Akademie věd ČR, KJB6111305, 989.000 Kč

spoluvedení

 • 2007-2011: Grantová agantura Akademie věd ČR, IAAX00020701, 5.900.000 Kč

Publikační činnost

13 vědeckých článků, 5 příspěvků ve sbornících, řada příspěvků na mezinárodních konferencích

Popularizace:

 • Kuneš, P. (2008) Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě [Pre-Neolithic landscape, vegetation and a role of modern humans in Central Europe]. Živa, 56, 146–150.
 • Hédl, R. & Kuneš, P. (2002) Minja Konka, nejvýchodnější tibetská velehora. Živa, 50 262-264.
 • Kuneš, P. (2001) Pod střechou světa – Západní Himálaj. Živa, 49, 261-264.

Zvané přednášky na konferencích

Comparing past quantitative land-cover estimates and data on human impact provide novel insights into human-landscape interactions (Open PAGES Focus 4 Workshop – Human-Climate-Ecosystem Interactions, Leuven, 3.–7.2.2014); Paleoekologie vegetace – kde jsme a kde můžeme potkat zbytek vegetační ekologie? (Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků, Konference ČBS, Praha, 23.–24.11.2013); Holocenní dynamika lesů (Konference ČBS, Praha, 29.–30.11.2008)

Ostatní zvané přednášky

Paleoekologické déjà vu – co nám ukazuje vegetace minulých interglaciálů? (Biologické čtvrtky ve Viničné, PřF UK, Praha, 8.11.2012); Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams: an example from the Czech Republic (Palaeoecology, Institute of Plant Sciences, University of Berne, 28.3.2006)

Ad-hoc recenze pro časopisy

Archeologické rozhledy, Diversity and Distributions, Folia Geobotanica, Hydrobiologia, Journal of Biogeography, Opera Corcontica, Preslia, Příroda, Vegetation History and Archaeobotany, Zprávy ČBS, Živa

Ad-hoc recenze pro grantové agentury

Grantová agentura ČR, Hungarian Scientific Research Fund

Press

Lovci mamutů žili v lese, Lidové noviny (Josef Matyáš), 7.6.2008; Planeta Věda – pyl, ČT24, 19.4.2008

Ocenění

 • 2009-Purkyňova cena – výroční cena za nejlepší článek popularizační vědy v časopise Živa (kategorie nad 30 let)

Další schopnosti a kvalifikace:

 • jazyky: plynně angličtina, němčina; základy dánština, ruština, čínština
 • Microsoft Office, Internet, Statistica, Canoco
 • programovací schopnosti v PHP, MySQL, PostgreSQL, R
 • řidičský průkaz sk B