Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě

Kuneš, P. (2008) Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě [Pre-Neolithic landscape, vegetation and a role of modern humans in Central Europe]. Živa, 56, 146–150. [in Czech]

Zde je ke stažení a přečtení článek napsaný pro časopis Živa. Jde v podstatě o souhrn bádání v češtině v rámci mé disertační práce.

Článek získal ocenění Purkyňovu cenu za nejlepší článek v kategorii nad 30 let v roce 2008.

File attachments: