Nedokončené příběhy

Následující text byl zveřejněn v časopise Vesmír 2012/5: 305–307

Reakci Petra Pokorného najdete ve stejném čísle Vesmír 2012/5: 307–309

Další texty ke vzniklé kauze najdete zejména na webu Tomáše Herbena:
Krása syntézy - a čí že jsou ta data?
Malý český Vesmír, ale náš: je česká vědecká komunita schopna reflexe?

Nově: A zde je zveřejněno stanovisko Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR

Úvahy nad publikací Neklidné časy – (P. Pokorný, vydalo nakladatelství Dokořán 2011)
Dagmar Dreslerová - Alžběta Danielisová - Petr Kuneš